kcal/(h·m²·°C) na cal/(h·m²·°C)

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+kcal+h+m2+C+na+cal+h+m2+C.phpPřevést kcal/(h·m²·°C) na cal/(h·m²·°C):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Součinitel prostupu tepla (hodnota U)'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'kcal/(h·m²·°C)'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'cal/(h·m²·°C)'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '541 kcal/(h·m2·°C)'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratku. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Součinitel prostupu tepla (hodnota U)'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '60 kcal/(h·m2·°C) na cal/(h·m2·°C)' nebo '73 kcal/(h·m2·°C) -> cal/(h·m2·°C)' nebo '99 kcal/(h·m2·°C) = cal/(h·m2·°C)'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(68 * 38) kcal/(h·m2·°C)', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '541 kcal/(h·m2·°C) + 1623 cal/(h·m2·°C)' nebo '70mm x 11cm x 29dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 9,638 875 961 668 9×1026. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 26) a na samotné číslo (zde 9,638 875 961 668 9). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 9,638 875 961 668 9E+26. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 963 887 596 166 890 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.