Převést Součinitel prostupu tepla (hodnota U)

   

  Čísla ve vědeckém zápisu
Převést Součinitel prostupu tepla (hodnota U):


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '487 W/(K·m2)'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratku. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Součinitel prostupu tepla (hodnota U)'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Matematické výrazy

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(73 * 10) W/(K·m2)', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '1 W/(K·m2) + 37 W/(K·m2)' nebo '46mm x 82cm x 19dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Čísla ve vědeckém zápisu

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 7,034 567 837 22×1019. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 19) a na samotné číslo (zde 7,034 567 837 22). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 7,034 567 837 22E+19. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 70 345 678 372 200 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.


další kategorie