Původní hodnota:


Klasická kalkulačce měrných jednotek:

Kategorie měření:         

Původní hodnota:
Původní jednotka:
Cílová jednotka:Kalkulačka pro převod měrných jednotek / Převod měrných jednotek

Převod jednotek není triviální: Milimetr, centimetr, decimetr, metr, kilometr, míle, námořní míle, stopa, yard, palec, loket, parseky a světelné roky. Všechny tyto míry se používají pro výpočet vzdáleností. A to nejsou zdaleka všechny jednotky, spíše jen ty nejběžnější. A v případě plochy (např. metr čtverečný, kilometr čtverečný, ar, hektar, Morgan, akr), teploty (stupně Celsia, Kelvina, Fahrenheita), rychlosti (m/s, km/h, mph, uzly, mach), váhy (např. centýř, kilogram, metrická tuna, malá tuna, imperiální tuna, libra) a objemu (např. metr krychlový, hektolitr, imperiální galon, liquid galon, dry galon, barel) to není o moc lepší. Aby v tom byl ještě větší zmatek, tak většina těchto jednotek má ještě dílčí jednotky (-> např. mili, centi a deci). Ve zkratce řečeno je to zmatek, ve kterém se očividně nikdo nevyzná bez pomoci odkazu a dalších pomůcek. Kalkulačka pro měrné jednotky se dokonale hodí pro převod jednotek.


  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent (^), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.

Využijte úplný rozsah výkonu této kalkulačky s převodem jednotek

Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '475 Litrů na kilometr'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Litrů na kilometr' nebo 'l/km'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Spotřeba paliva'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '44 Litrů na kilometr na Litrů na 100 kilometrů' nebo '95 l/km -> l/100km' nebo '75 l/km = l/100km'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Matematické výrazy

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(93 * 60) l/km', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '475 Litrů na kilometr + 1425 Litrů na 100 kilometrů' nebo '38mm x 91cm x 39dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Čísla ve vědeckém zápisu

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 1,599 999 985 44×1022. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 22) a na samotné číslo (zde 1,599 999 985 44). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 1,599 999 985 44E+22. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 15 999 999 854 400 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.