Převést Lux (lx)

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Lux.phpPřevést Lux (lx) (Intenzita osvětlení):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Intenzita osvětlení'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Lux [lx]'.
  4. Hodnota se převede na všechny měrné jednotky, se kterými tato kalkulačka pracuje.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '159 Lux'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Lux' nebo 'lx'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Intenzita osvětlení'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(92 * 99) lx', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '78 Lux + 85 Lux' nebo '7mm x 14cm x 21dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 6,227 674 017 402 2×1021. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 21) a na samotné číslo (zde 6,227 674 017 402 2). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 6,227 674 017 402 2E+21. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 6 227 674 017 402 200 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.