Lux na Lumen/m²

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Lux+na+Lumen+m2.phpPřevést lx na lm/m² (Lux na Lumen/m²):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Intenzita osvětlení'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Lux [lx]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Lumen/m² [lm/m²]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '591 Lux'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Lux' nebo 'lx'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Intenzita osvětlení'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '42 lx na lm/m2' nebo '13 Lux -> Lumen/m2' nebo '83 lx = lm/m2' nebo '54 Lux na lm/m2' nebo '25 lx na Lumen/m2'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(20 * 90) lx', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '78 Lux + 49 Lumen/m2' nebo '61mm x 32cm x 3dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 1,613 540 726 057 5×1022. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 22) a na samotné číslo (zde 1,613 540 726 057 5). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 1,613 540 726 057 5E+22. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 16 135 407 260 575 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.