stupeň Rømera na stupeň Rankina

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+stupen+Romera+na+stupen+Rankina.phpKolik stupeň Rankina tvoří 1 stupeň Rømera?

1 stupeň Rømera [°Rø] = 469,384 285 714 29 stupeň Rankina [°Ra] - Kalkulačka měření, kterou lze využít např. k převodu stupeň Rømera na stupeň Rankina.Převést stupeň Rømera na stupeň Rankina (°Rø na °Ra):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Teplota'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'stupeň Rømera [°Rø]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'stupeň Rankina [°Ra]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '638 stupeň Rømera'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'stupeň Rømera' nebo '°Rø'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Teplota'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '85 °Rø na °Ra' nebo '28 stupeň Rømera -> stupeň Rankina' nebo '54 °Rø = °Ra' nebo '64 stupeň Rømera na °Ra' nebo '77 °Rø na stupeň Rankina'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(86 * 17) °Rø', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '638 stupeň Rømera + 1914 stupeň Rankina' nebo '60mm x 83cm x 56dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 5,527 723 406 487 8×1025. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 25) a na samotné číslo (zde 5,527 723 406 487 8). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 5,527 723 406 487 8E+25. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 55 277 234 064 878 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.