stupeň Rankina na stupeň Rømera

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+stupen+Rankina+na+stupen+Romera.phpKolik stupeň Rømera tvoří 1 stupeň Rankina?

1 stupeň Rankina [°Ra] = - 135,612 083 333 33 stupeň Rømera [°Rø] - Kalkulačka měření, kterou lze využít např. k převodu stupeň Rankina na stupeň Rømera.Převést stupeň Rankina na stupeň Rømera (°Ra na °Rø):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Teplota'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent (^), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'stupeň Rankina [°Ra]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'stupeň Rømera [°Rø]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '817 stupeň Rankina'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'stupeň Rankina' nebo '°Ra'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Teplota'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '79 °Ra na °Rø' nebo '8 stupeň Rankina -> stupeň Rømera' nebo '71 °Ra = °Rø' nebo '27 stupeň Rankina na °Rø' nebo '75 °Ra na stupeň Rømera'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(26 * 37) °Ra', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '817 stupeň Rankina + 2451 stupeň Rømera' nebo '65mm x 91cm x 54dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 4,118 787 123 012 9×1026. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 26) a na samotné číslo (zde 4,118 787 123 012 9). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 4,118 787 123 012 9E+26. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 411 878 712 301 290 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.