erg za sekundu na Gigawatt

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+erg+za+sekundu+na+Gigawatt.phpPřevést erg/s na GW (erg za sekundu na Gigawatt):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Výkon'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'erg za sekundu [erg/s]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Gigawatt [GW]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '462 erg za sekundu'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'erg za sekundu' nebo 'erg/s'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Výkon'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '30 erg/s na GW' nebo '94 erg za sekundu -> Gigawatt' nebo '59 erg/s = GW' nebo '24 erg za sekundu na GW' nebo '88 erg/s na Gigawatt'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(41 * 6) erg/s', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '12 erg za sekundu + 76 Gigawatt' nebo '70mm x 35cm x 99dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 2,119 481 462 194 2×1021. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 21) a na samotné číslo (zde 2,119 481 462 194 2). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 2,119 481 462 194 2E+21. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 2 119 481 462 194 200 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.