Watt Kompaktní zářivka na Watt LED žárovka

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Watt+Kompaktni+zarivka+na+Watt+LED+zarovka.phpPřevést Watt Kompaktní zářivka na Watt LED žárovka (Světelný tok):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Světelný tok'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Watt Kompaktní zářivka'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Watt LED žárovka'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '948 Watt Kompaktní zářivka'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratku. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Světelný tok'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '66 Watt Kompaktní zářivka na Watt LED žárovka' nebo '49 Watt Kompaktní zářivka -> Watt LED žárovka' nebo '32 Watt Kompaktní zářivka = Watt LED žárovka'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(77 * 60) Watt Kompaktní zářivka', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '12 Watt Kompaktní zářivka + 94 Watt LED žárovka' nebo '43mm x 26cm x 9dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 2,496 148 125 433 2×1021. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 21) a na samotné číslo (zde 2,496 148 125 433 2). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 2,496 148 125 433 2E+21. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 2 496 148 125 433 200 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.