Pikosekundy na Atomová jednotka času

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Pikosekundy+na+Atomova+jednotka+casu.phpPřevést ps na Atomová jednotka času (Pikosekundy na Atomová jednotka času):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Čas'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Pikosekundy [ps]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Atomová jednotka času'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '609 Pikosekundy'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Pikosekundy' nebo 'ps'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Čas'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '78 ps na Atomová jednotka času' nebo '67 Pikosekundy -> Atomová jednotka času' nebo '56 ps = Atomová jednotka času' nebo '45 Pikosekundy na Atomová jednotka času'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(56 * 45) ps', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '78 Pikosekundy + 67 Atomová jednotka času' nebo '34mm x 23cm x 12dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 1,320 694 062 055 8×1022. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 22) a na samotné číslo (zde 1,320 694 062 055 8). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 1,320 694 062 055 8E+22. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 13 206 940 620 558 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.