Parsec na Světelné minuty

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Parsec+na+Svetelne+minuty.phpPřevést pc na Světelné minuty (Parsec na Světelné minuty):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Délka / Vzdálenost'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Parsec [pc]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Světelné minuty'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '246 Parsec'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Parsec' nebo 'pc'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Délka / Vzdálenost'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '93 pc na Světelné minuty' nebo '40 Parsec -> Světelné minuty' nebo '86 pc = Světelné minuty' nebo '33 Parsec na Světelné minuty'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(5 * 51) pc', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '12 Parsec + 58 Světelné minuty' nebo '97mm x 44cm x 90dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 2,228 148 127 872 ×1019. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 19) a na samotné číslo (zde 2,228 148 127 872). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 2,228 148 127 872 E+19. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 22 281 481 278 720 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.