Osmičková (základ 8) na Dvacítková (základ 20)

Kategorie měření:         

Původní hodnota:
Původní jednotka:
Cílová jednotka:

Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Osmickova+zaklad+8+na+Dvacitkova+zaklad+20.phpPřevést Osmičková (základ 8) na Dvacítková (základ 20):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Číselné soustavy'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent (^), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Osmičková (základ 8)'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Dvacítková (základ 20)'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '176 Osmičková (základ 8)'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratku. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Číselné soustavy'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '85 Osmičková (základ 8) na Dvacítková (základ 20)' nebo '70 Osmičková (základ 8) -> Dvacítková (základ 20)' nebo '47 Osmičková (základ 8) = Dvacítková (základ 20)'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(20 * 48) Osmičková (základ 8)', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '176 Osmičková (základ 8) + 528 Dvacítková (základ 20)' nebo '58mm x 64cm x 39dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 3,454 827 129 054 9×1029. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 29) a na samotné číslo (zde 3,454 827 129 054 9). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 3,454 827 129 054 9E+29. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 345 482 712 905 490 000 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.


Kolik Dvacítková (základ 20) tvoří 1 Osmičková (základ 8)?

Kalkulačka měření, kterou lze využít např. k převodu Osmičková (základ 8) na Dvacítková (základ 20).