Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu na Peta-FLOPS

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Operaci+v+pohyblive+radove+carce+za+sekundu+na+Peta-FLOPS.phpPřevést Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu na Peta-FLOPS (Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu na PFLOPS):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Výkon počítače (FLOPS)'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Peta-FLOPS [PFLOPS]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '425 Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratku. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Výkon počítače (FLOPS)'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '21 Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu na PFLOPS' nebo '3 Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu -> Peta-FLOPS' nebo '38 Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu = PFLOPS' nebo '38 Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu na Peta-FLOPS'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(99 * 2) Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '425 Operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu + 1275 Peta-FLOPS' nebo '30mm x 25cm x 5dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 6,146 559 944 066 3×1026. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 26) a na samotné číslo (zde 6,146 559 944 066 3). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 6,146 559 944 066 3E+26. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 614 655 994 406 630 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.