Nox na Kilolux

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Nox+na+Kilolux.phpPřevést nx na klx (Nox na Kilolux):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Intenzita osvětlení'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Nox [nx]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Kilolux [klx]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '681 Nox'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Nox' nebo 'nx'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Intenzita osvětlení'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '69 nx na klx' nebo '4 Nox -> Kilolux' nebo '38 nx = klx' nebo '72 Nox na klx' nebo '7 nx na Kilolux'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(47 * 81) nx', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '78 Nox + 13 Kilolux' nebo '16mm x 50cm x 84dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 9,167 407 323 984 ×1021. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 21) a na samotné číslo (zde 9,167 407 323 984). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 9,167 407 323 984 E+21. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 9 167 407 323 984 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.