Neper na Decibel

Kategorie měření:         

Původní hodnota:
Původní jednotka:
Cílová jednotka:
  Čísla ve vědeckém zápisu

Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Neper+na+Decibel.phpPřevést Neper na Decibel (Np na dB):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Hladiny intenzity zvuku'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent (^), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Neper [Np]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Decibel [dB]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '828 Neper'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Neper' nebo 'Np'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Hladiny intenzity zvuku'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '58 Np na dB' nebo '39 Neper -> Decibel' nebo '38 Np = dB' nebo '13 Neper na dB' nebo '42 Np na Decibel'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(42 * 50) Np', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '828 Neper + 2484 Decibel' nebo '84mm x 93cm x 32dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 9,026 686 337 610 2×1025. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 25) a na samotné číslo (zde 9,026 686 337 610 2). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 9,026 686 337 610 2E+25. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 90 266 863 376 102 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.


Kolik Decibel tvoří 1 Neper?

1 Neper [Np] = 8,685 889 638 Decibel [dB] - Kalkulačka měření, kterou lze využít např. k převodu Neper na Decibel.