Nanoradián na Miliradián

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Nanoradian+na+Miliradian.phpKolik Miliradián tvoří 1 Nanoradián?

1 Nanoradián [nrad] = 0,000 001 Miliradián [mrad] - Kalkulačka měření, kterou lze využít např. k převodu Nanoradián na Miliradián.Převést Nanoradián na Miliradián (nrad na mrad):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Úhel'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent (^), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Nanoradián [nrad]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Miliradián [mrad]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '156 Nanoradián'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Nanoradián' nebo 'nrad'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Úhel'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '49 nrad na mrad' nebo '92 Nanoradián -> Miliradián' nebo '9 nrad = mrad' nebo '32 Nanoradián na mrad' nebo '49 nrad na Miliradián'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(15 * 58) nrad', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '156 Nanoradián + 468 Miliradián' nebo '53mm x 99cm x 31dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 6,444 521 546 293 1×1027. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 27) a na samotné číslo (zde 6,444 521 546 293 1). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 6,444 521 546 293 1E+27. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 6 444 521 546 293 100 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.