Mikrokatal na Megakatal

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Mikrokatal+na+Megakatal.phpKolik Megakatal tvoří 1 Mikrokatal?

1 Mikrokatal [µkat] = 0,000 000 000 001 Megakatal [Mkat] - Kalkulačka měření, kterou lze využít např. k převodu Mikrokatal na Megakatal.Převést Mikrokatal na Megakatal (µkat na Mkat):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Katalytická aktivita'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent (^), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Mikrokatal [µkat]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Megakatal [Mkat]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '349 Mikrokatal'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Mikrokatal' nebo 'µkat'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Katalytická aktivita'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '57 µkat na Mkat' nebo '85 Mikrokatal -> Megakatal' nebo '18 µkat = Mkat' nebo '34 Mikrokatal na Mkat' nebo '47 µkat na Megakatal'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(75 * 44) µkat', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '349 Mikrokatal + 1047 Megakatal' nebo '57mm x 60cm x 75dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 3,454 827 129 054 9×1029. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 29) a na samotné číslo (zde 3,454 827 129 054 9). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 3,454 827 129 054 9E+29. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 345 482 712 905 490 000 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.