Litrů za hodinu na Gallon (fluid, US) per minute

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Litru+za+hodinu+na+Gallon+fluid+US+per+minute.phpPřevést l/h na gpm (Litrů za hodinu na Gallon (fluid, US) per minute):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Objemový průtok'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Litrů za hodinu [l/h]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '443 Litrů za hodinu'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Litrů za hodinu' nebo 'l/h'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Objemový průtok'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '38 l/h na gpm' nebo '7 Litrů za hodinu -> Gallon (fluid, US) per minute' nebo '75 l/h = gpm' nebo '44 Litrů za hodinu na gpm' nebo '13 l/h na Gallon (fluid, US) per minute'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(93 * 62) l/h', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '56 Litrů za hodinu + 25 Gallon (fluid, US) per minute' nebo '31mm x 99cm x 68dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 2,103 733 314 189 4×1022. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 22) a na samotné číslo (zde 2,103 733 314 189 4). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 2,103 733 314 189 4E+22. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 21 037 333 141 894 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.