Gallon (fluid, US) per hour na Gallon (fluid, US) per minute

Kategorie měření:         

Původní hodnota:
Původní jednotka:
Cílová jednotka:
  Čísla ve vědeckém zápisu

Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Gallon+fluid+US+per+hour+na+Gallon+fluid+US+per+minute.phpPřevést Gallon (fluid, US) per hour na Gallon (fluid, US) per minute (gph na gpm):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Objemový průtok'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent (^), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Gallon (fluid, US) per hour [gph]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '636 Gallon (fluid, US) per hour'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Gallon (fluid, US) per hour' nebo 'gph'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Objemový průtok'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '51 gph na gpm' nebo '60 Gallon (fluid, US) per hour -> Gallon (fluid, US) per minute' nebo '91 gph = gpm' nebo '98 Gallon (fluid, US) per hour na gpm' nebo '89 gph na Gallon (fluid, US) per minute'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(68 * 39) gph', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '636 Gallon (fluid, US) per hour + 1908 Gallon (fluid, US) per minute' nebo '69mm x 78cm x 29dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 3,505 955 647 108 1×1031. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 31) a na samotné číslo (zde 3,505 955 647 108 1). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 3,505 955 647 108 1E+31. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 35 059 556 471 081 000 000 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.


Kolik Gallon (fluid, US) per minute tvoří 1 Gallon (fluid, US) per hour?

1 Gallon (fluid, US) per hour [gph] = 0,016 666 666 666 667 Gallon (fluid, US) per minute [gpm] - Kalkulačka měření, kterou lze využít např. k převodu Gallon (fluid, US) per hour na Gallon (fluid, US) per minute.