Foot per minute per second na Foot per hour per second

   

  Čísla ve vědeckém zápisu


Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Foot+per+minute+per+second+na+Foot+per+hour+per+second.phpKolik Foot per hour per second tvoří 1 Foot per minute per second?

1 Foot per minute per second [fpm/s] = 59,999 997 637 795 Foot per hour per second [fph/s] - Kalkulačka měření, kterou lze využít např. k převodu Foot per minute per second na Foot per hour per second.Převést Foot per minute per second na Foot per hour per second (fpm/s na fph/s):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Zrychlení'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent , odmocnina (√), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Foot per minute per second [fpm/s]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Foot per hour per second [fph/s]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '243 Foot per minute per second'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Foot per minute per second' nebo 'fpm/s'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Zrychlení'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '5 fpm/s na fph/s' nebo '19 Foot per minute per second -> Foot per hour per second' nebo '92 fpm/s = fph/s' nebo '71 Foot per minute per second na fph/s' nebo '75 fpm/s na Foot per hour per second'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(96 * 46) fpm/s', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '243 Foot per minute per second + 729 Foot per hour per second' nebo '60mm x 78cm x 96dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 1,214 135 297 593 3×1026. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 26) a na samotné číslo (zde 1,214 135 297 593 3). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 1,214 135 297 593 3E+26. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 121 413 529 759 330 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.