Převést Emise CO2

   

  Čísla ve vědeckém zápisu
Převést Emise CO2:


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '282 g/km CO2'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratku. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Emise CO2'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Matematické výrazy

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(32 * 42) g/km CO2', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '12 g/km CO2 + 22 g/km CO2' nebo '52mm x 62cm x 72dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Čísla ve vědeckém zápisu

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 6,388 148 090 016 ×1020. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 20) a na samotné číslo (zde 6,388 148 090 016). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 6,388 148 090 016 E+20. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 638 814 809 001 600 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.


další kategorie