Původní hodnota:


Klasická kalkulačce měrných jednotek:

Kategorie měření:         

Původní hodnota:
Původní jednotka:
Cílová jednotka:Kalkulačka pro převod měrných jednotek / Převod měrných jednotek

Převod jednotek není triviální: Milimetr, centimetr, decimetr, metr, kilometr, míle, námořní míle, stopa, yard, palec, loket, parseky a světelné roky. Všechny tyto míry se používají pro výpočet vzdáleností. A to nejsou zdaleka všechny jednotky, spíše jen ty nejběžnější. A v případě plochy (např. metr čtverečný, kilometr čtverečný, ar, hektar, Morgan, akr), teploty (stupně Celsia, Kelvina, Fahrenheita), rychlosti (m/s, km/h, mph, uzly, mach), váhy (např. centýř, kilogram, metrická tuna, malá tuna, imperiální tuna, libra) a objemu (např. metr krychlový, hektolitr, imperiální galon, liquid galon, dry galon, barel) to není o moc lepší. Aby v tom byl ještě větší zmatek, tak většina těchto jednotek má ještě dílčí jednotky (-> např. mili, centi a deci). Ve zkratce řečeno je to zmatek, ve kterém se očividně nikdo nevyzná bez pomoci odkazu a dalších pomůcek. Kalkulačka pro měrné jednotky se dokonale hodí pro převod jednotek.


  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent (^), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.

Využijte úplný rozsah výkonu této kalkulačky s převodem jednotek

Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '667 Procento'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Procento' nebo '%'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Částic na...'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '1 Procento na Promile' nebo '4 % -> ‰' nebo '72 % = ‰'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Matematické výrazy

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(68 * 80) %', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '667 Procento + 2001 Promile' nebo '83mm x 28cm x 72dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Čísla ve vědeckém zápisu

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 3,317 759 969 808 4×1026. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 26) a na samotné číslo (zde 3,317 759 969 808 4). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 3,317 759 969 808 4E+26. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 331 775 996 980 840 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.