Částic na stovky milionů na Částic na miliardu

Kategorie měření:         

Původní hodnota:
Původní jednotka:
Cílová jednotka:
  Čísla ve vědeckém zápisu

Přímý odkaz na tuto kalkulačku:
https://www.prevest-jednotky.info/prevest+Castic+na+stovky+milionu+na+Castic+na+miliardu.phpPřevést Částic na stovky milionů na Částic na miliardu (pphm na ppb):

  1. Ze seznamu pro výběr si zvolte správnou kategorii, v tomto případě 'Částic na...'.
  2. Dále zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Základní aritmetické funkce: V tomto bodu je povoleno sčítání (+), odčítání (-), násobení (*, x), dělení (/, :, ÷), exponent (^), závorky a π (pí).
  3. Ze seznamu pro výběr si zvolte jednotku, která odpovídá hodnotě, na kterou chcete provést převod, v tomto případě 'Částic na stovky milionů [pphm]'.
  4. A na závěr zvolte hodnotu jednotky, na kterou chcete hodnotu převést, v tomto případě 'Částic na miliardu [ppb]'.
  5. Po zobrazení výsledku jej můžete zaokrouhlit na zadaný počet desetinných míst, pokud to dává smysl.


Na této kalkulačce můžete zadat hodnotu k převodu společně s původní měrnou jednotkou. Například: '403 Částic na stovky milionů'. Můžete zadat celý název jednotky nebo jen její zkratkunapříklad: 'Částic na stovky milionů' nebo 'pphm'. Kalkulačka poté určí kategorii měrné jednotky k převodu, v tomto případě 'Částic na...'. Poté zadanou hodnotu převede na všechny své známé vhodné jednotky. Na seznamu výsledků zajisté najdete převod, který jste původně hledali. Případně můžete následovně zadat hodnotu k převodu: '66 pphm na ppb' nebo '13 Částic na stovky milionů -> Částic na miliardu' nebo '99 pphm = ppb' nebo '82 Částic na stovky milionů na ppb' nebo '97 pphm na Částic na miliardu'. V tomto případě kalkulačka ihned zjistí, na kterou jednotku se má původní hodnota převést. Bez ohledu na to, kterou možnost použijete, ušetříte si komplikované hledání v dlouhém seznamu kategorií a velkém množství podporovaných jednotek. To vše za vás udělá kalkulačka a svou práci dokončí za zlomek sekundy.

Kalkulačka dále umožňuje používat matematické výrazy. Díky tomu můžete společně počítat nejen čísla, jako např. '(32 * 42) pphm', ale také různé měrné jednotky, které můžete přímo převádět. To by vypadalo například následovně: '403 Částic na stovky milionů + 1209 Částic na miliardu' nebo '91mm x 9cm x 1dm = ? cm^3'. Měrné jednotky zkombinované tímto způsobem k sobě samozřejmě musí pasovat a dávat v dotazované kombinaci smysl.

Pokud zaškrtnete možnost 'Čísla ve vědeckém zápisu', odpověď se zobrazí jako exponenciální. Například: 2,639 676 025 361 7×1026. V této formě prezentace se číslo rozdělí na exponent (zde 26) a na samotné číslo (zde 2,639 676 025 361 7). Na zařízeních s omezenými možnostmi zobrazení čísel, jako např. na kapesních kalkulačkách, často najdete zápis čísel jako 2,639 676 025 361 7E+26. Díky tomu lze především velmi velká a velmi malá čísla snadněji přečíst. Pokud jste toto zaškrtávací políčko nezaškrtli, výsledek se zobrazí v běžném zápisu. Výše uvedený příklad by vypadal následovně: 263 967 602 536 170 000 000 000 000. Maximální přesnost této kalkulačky je bez ohledu na prezentaci výsledků 14 míst. To by mělo stačit pro většinu použití.


Kolik Částic na miliardu tvoří 1 Částic na stovky milionů?

1 Částic na stovky milionů [pphm] = 10 Částic na miliardu [ppb] - Kalkulačka měření, kterou lze využít např. k převodu Částic na stovky milionů na Částic na miliardu.